Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 85095 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: BRANK, Boštjan. Velike deformacije kompozitnih laminatov = Large deformations of composite laminates. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '97, Mokrice, 25.-26. september 1997. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1997, str. 33-40.
Povzetek: Članek prikazuje nekatere vidike nelinearne analize laminiranih kompozitnih lupin (laminatov). Izpeljani matematični model za večslojne lupine spada med t.i. teorije lupin prvega reda in je primeren za globalno analizo odziva tanjših laminatov. Pri enačbah snovi predpostavimo, da je laminat narejen iz anizotropnega in hiperelastičnega materiala, kateremu se po debelini spreminjajo stopnja ortotropije in elastični materialni parametri. Model je preveden v štirivozliščni, mešani, večslojni, dvodimenzijski končni element.

The paper presents aspects of large deformation analysis of laminated composite shells (laminates). On the side of shell theory we adopt a first-order shear-deformation and multilayered shell model, which is suitable for the prediction of global response of relatively thin laminates. On the side of laminate constitutive relations we assume a general anisotropic hyperelastic material with layer-wise varied degree of orthotrophy and elastic material parameters. The model is transformed to the four-noded, mixed, multilayered, shell finite element on the basis of assumed strain approach. [COBISS.SI-ID 85095]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 85095 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56