Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 851807 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: FAZARINC, Matevž, PERUŠ, Iztok, KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan. Izboljšanje mehanskih lastnosti in lastnosti mehanske obdelave za zlitino AA6082 (AC30) z uporabo nevronskih mrež : poročilo o opravljenem delu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, NTF, Katedra za preoblikovanje materialov, 2008. 33 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 851807]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 851807 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56