Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 853345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok. Analiza gibanja tal med potresi v Sloveniji : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: FGG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1999. 71, 3 str., pril., graf. prikazi.
Povzetek: V poročilu so zbrani rezultati analize gibanja tal med potresi v Sloveniji. Zbrani so bili dostopni podatki in narejen izbor pomembnejših akcelerogramov. Za nekatere novejše akcelerograme so bili izračunani časovni poteki korigiranih pospeškov, hitrosti in pomikov ter spektri odzivov. Za tri lokacije so bili izračunani povprečni spektri pospeškov. Primerjava izmerjenih pospeškov z vrednostmi, ki jih dajejo uveljavljeni modeli pojemanja, je pokazala zelo velik raztros rezultatov. Pokazalo se je, da so spektri, predlagani v Eurocode 8, večinoma dovolj konservativni za ozemlje Slovenije. Na koncu so podani številni predlogi za nadaljnje delo. V prilogah je zbrana obsežna dokumentacija [COBISS.SI-ID 853345]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 853345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56