Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 853601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, FISCHINGER, Matej, PERUŠ, Iztok, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZABUKOVEC, Blaž, ZUPANČIČ, Polona. Strokovne podlage za določanje potresne obtežbe za slovenski predstandard EC8 - III. faza : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1999. 20 str., 76 pril., tabele. [COBISS.SI-ID 853601]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 853601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56