Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 853857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Strokovno mnenje o Varnostnem poročilu za "Zgradbo za skladiščenje starih uparjalnikov in dekontaminacijo" s stališča potresne varnosti. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. [3] str. [COBISS.SI-ID 853857]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 853857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56