Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 854113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Poročilo o pregledu tehnične dokumentacije za viadukt Ločica, AC Vransko-Blagovica s stališča potresne odpornosti. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. 3 str. [COBISS.SI-ID 854113]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 854113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56