Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 85845 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1975
Citat: LAPAJNE, Janez. Geofizikalne raziskave na območju Čateških Toplic = Geophysical exploration of the Čatež Thermal Springs Area. Geologija. [Tiskana izd.], 1975, knj. 18, str. 315-324. [COBISS.SI-ID 85845]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 85845 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57