Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 85857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Vojko KILAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1997
Citat: KILAR, Vojko, FAJFAR, Peter. Simple push-over analysis of asymmetric buildings. Earthquake eng. struct. dyn., 1997, vol. 26, no. 2, str. 233-249, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 85857]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 85857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56