Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 859140 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 2000
Citat: Gradbeni vestnik. Duhovnik, Janez (glavni in odgovorni urednik 2000-). Ljubljana: Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, 1952-. ISSN 0017-2774. [COBISS.SI-ID 859140]


Tipologija: Urednik
COBISS ID 859140 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56