Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 86357 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1975
Citat: LAPAJNE, Janez. Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji = Geophysical exploration of aquifers in Slovenia. Geologija. [Tiskana izd.], 1975, knj. 18, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 86357]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 86357 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56