Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 868193 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Vojko KILAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1992
Citat: FAJFAR, Peter, KILAR, Vojko. EAVEK : dopolnitve za verzijo 3.0, (Poročilo IKPIR, št. 3/92). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1992. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 868193]


Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 868193 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56