Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 870241 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1999
Citat: FISCHINGER, Matej. Ocena predlaganih variant potresne izolacije mostu Ločica. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1999. 29 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 870241]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 870241 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56