Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 871 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha, LAPAJNE, Janez. Vpliv potresa v Kobeju januarja 1995 na gradbene objekte. Gradb. vestn., april-maj-junij 1995, let. 44, št. 4/5/6, str. 68-79, ilustr.
Povzetek: Močan potres v japonskem mestu Kobe je 17. januarja 1995 zahteval 5200 življenj in povzročil več sto milijard dolarjev posredne in neposredne škode. Zaradi neustrezne konstrukcije in trhlega lesa so se masovno rušile stare lesene družinske hiše.Slaba tla, oslabljena pritličja, nagla sprememba togosti po višini, neustrezni detajli in zvari so bili razlog porušitve stavb, napačno projektiranje in konstruiranje pa premostitvenih objektov. Ohrabruje dejstvo, da se sodobne konstrukcije niso rušile.

The strong earthquake in the city of Kobe in Japan of January 17, 1995 claimed 5200 lives and caused several hundred billions U.S. dollars of direct and indirect damage. The poorest behaviour of old wooden family houses is due to the unproper structural system and rotten wood. The other main reasons of collapses were: bad soil conditions, soft first stories, the sudden change of the structural system along the height of RC buildings, poor details and welding in steel structures as well as unproper design and construction of bridge columns and bearings. It is encouraging, however, that there were no collapses of modern structures observed. [COBISS.SI-ID 871]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 871 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57