Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 8809689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1993
Citat: ŠALEHAR, Marjana, MIKUŠ-KOS, Anica, ŠEŠERKO, Leo, LAPAJNE, Zdenko, MARUŠIČ, Andrej, NOVAK, Dejan. Stres v šoli : fazno poročilo. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, 1993. 134 str.
Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 8809689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56