Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 881367 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Zagotavljanje kakovosti e-učenja v izobraževanju odraslih v Sloveniji. V: GEDER, Mateja (ur.). E-izobraževanje doživeti in izpeljati : zbornik strokovne konference. Maribor: Doba, 2003, str. 68-78. [COBISS.SI-ID 881367]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 881367 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56