Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 882785 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Tečaj o uporabi evropskih in slovenskih predstandardov za projektiranje potresno odpornih konstrukcij - EUROCODE 8, FGG, Ljubljana, 6.12.1999 - 12.1.2000. 1999. [COBISS.SI-ID 882785]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 882785 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56