Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883041 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Peter FAJFAR // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ŽARNIĆ, Roko, TOMAŽEVIČ, Miha, BEG, Darko, LOGAR, Janko, VRATUŠA, Srečko. Uporaba evropskih in slovenskih predstandardov EUROCODE 8 : predavanje na tečaju, 6.12.1999 - 12.1.2000. Ljubljana, 1999-2000. [COBISS.SI-ID 883041]
Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 883041 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56