Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883159 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Modeli prenove izrednega študija v Sloveniji. V: KRAMAR, Martin (ur.). Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja : zbornik povzetkov 2. mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 22. in 23. november 2001]. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za pedagogiko, didaktiko in psihologijo, 2001, str. 63. [COBISS.SI-ID 883159]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 883159 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56