Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, BEG, Darko. INCO - Copernicus project Reliability of moment resistant connections of steel building frames in seismic areas. 1999. [COBISS.SI-ID 883297]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 883297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56