Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883415 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Uporaba računalnika pri visokošolskem izobraževanju - konstruktivistični pogled = Computer in higher education - constructivist view. V: Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev : povzetki prispevkov. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete: Slovensko društvo pedagogov, 2003, 2003, str. 139. [COBISS.SI-ID 883415]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 883415 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56