Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez. Potresno opazovanje v naseljih in gradbenih objektih : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: FGG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1999. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 883553]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 883553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56