Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883671 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Distance learning and democracy in education. V: PAVLIN, Nace (ur.). Vth International Conference on the History of Adult Education, Brdo, July, 10 - 13, 1994, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 1994, str. 287-292. [COBISS.SI-ID 883671]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 883671 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56