Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 883927 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Perspektive izobraževanja odraslih v Sloveniji in regionalni razvoj : predavanje na konferenci "Ljudska univerza - strateški partner pri razvoju človeških virov v regionalnem okolju". Portorož, november 2003. [COBISS.SI-ID 883927]
Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 883927 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57