Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 884183 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, SOTOŠEK, Andrej. Intenziviranje vpeljave e-izobraževanja odraslih z namenom odpravljanja regijskega neskladja v Sloveniji : projekt. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003. 10 str., tabele. [COBISS.SI-ID 884183]
Tipologija: 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
COBISS ID 884183 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56