Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 884321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.19 Objavljena recenzija, prikaz knjige, kritika
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter. Potresno inženirstvo - manj žrtev in škode. Delo (Ljubl.), 23. febr. 2000(Znanost - Scientia), let. 42, št. 43, str. 14. [COBISS.SI-ID 884321]


Tipologija: 1.19 Objavljena recenzija, prikaz knjige, kritika
COBISS ID 884321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57