Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 884439 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Računalniška komunikacija na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum. Novičke (Slov. tisk. izd.). [Slovenska tiskana izd.], 1995, let. 4, št. 10, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 884439]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 884439 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57