Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 884695 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Computer communication at the Univerzum Centre for Distance Education by Correspondence. Novičke (Engl. print ed.). [English print ed.], 1995, let. 3, št. winter, str. 14-16. [COBISS.SI-ID 884695]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 884695 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56