Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 884951 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // Urednik
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.), TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.), VRANEŠ, Nataša (ur.). Institucionalno samoevalvacijsko poročilo : študijsko leto 2002/2003. Koper: Fakulteta za management, 2003. 27 str. + pril., tabele. [COBISS.SI-ID 884951]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 884951 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56