Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 886999 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1996
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Enseignement a distance en Slovenie. La Lettre d'Atena, 1996, št. 26, str. 5. [COBISS.SI-ID 886999]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 886999 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56