Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 897889 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: PUNGARTNIK, Metka. Račun armiranobetonskih konstrukcij po evropskih standardih - zbirka rešenih nalog : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Pungartnik], 2000. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 897889]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 897889 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56