Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 8986457 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // Ilustrator
Leto: 1988
Citat: PETEK, Peter. Teta Amalija in kaos. Presek, 1988-89, let. 16, št. 5, str. 282-287, ilustr.
Povzetek: Iteracija kvadratne funkcije pripelje do kaosa, če povečujemo parameter.

Iteration of the quadratic function leads to chaos when increasing the parameter. [COBISS.SI-ID 8986457]


Tipologija: Ilustrator
COBISS ID 8986457 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56