Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9033261 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1974
Citat: LAPAJNE, Janez. Geofizikalne raziskave na krasu = Geophysical exploration in Karst. Acta carsol., 1974, let. 6, str. 395-420, ilustr. [COBISS.SI-ID 9033261]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 9033261 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56