Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 906591 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.13 Objavljeni povzetek predavanja na strokovni konferenci
Leto: 2009
Citat: KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan, FAZARINC, Matevž, FAJFAR, Peter, BOMBAČ, David, RODIČ, Tomaž, TURK, Radomir, PERUŠ, Iztok, VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana, KRUŠIČ, Uroš, AŽMAN, Marko, BUHVALD, Alojz. Uvajanje virtualnih tehnologij v proizvodni proces Metal Ravne. V: Recesija - priložnost povezovanja industrije in akademske sfere : povzetki predstavitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 2009, str. [4]. [COBISS.SI-ID 906591]


Tipologija: 1.13 Objavljeni povzetek predavanja na strokovni konferenci
COBISS ID 906591 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56