Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9066006 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: KEGL, Marko, BRANK, Boštjan, JAKLIČ, Miha. Optimiranje oblike lupinastih konstrukcij. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2004, Otočec, 30. september - 1. oktober 2004. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2004, str. 149-156.
Povzetek: Članek predstavlja pristop k optimalnemu projektiranju elastičnih, statično obremenjenih lupin. Oblika in vpetje lupine, kakor tudi njena debelina, so odvisni od spremenljivih parametrov - projektnih spremenljivk. Spremenljivo obliko in vpetje konstrukcije smo dosegli s tehniko projektnih elementov in uporabo ustreznega projektnega elementa - racionalne Bézierjeve ploskve pravokotnega tipa. Uporabljeni končni element je geometrijsko linearen 4-vozliščni končni element. Optimizacijsko nalogo smo formulirali v obliki standardnega problema matematičnega programiranja. Ker so projektne spremenljivke zvezne, smo rešitve optimizacijske naloge iskali z uporabo gradientne optimizacijske metode. Za ilustracijo omenjene teorije je predstavljen in rešen optimizacijski problem minimizacije deformacijske energije armiranobetonske lupine.

The paper describes an approach to optimization of elastic statically loaded shells. The shape of the shell and the support locations as well as its thickness may depend on design variables. Variable structural shape and support locations are addressed by employing the design element technique and an appropriate design element - the rational Bézier surface of a rectangular type. A geometrically linear 4-noded finite element is employed. The optimization problem is defined in a form of a general nonlinear problem of mathematical programming. Since the design variables are all assumed to be continuous, a gradient based optimization procedure is employed. A numerical example of strain energy minimization of a concrete shell is presented to illustrate the use of the proposed approach. [COBISS.SI-ID 9066006]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 9066006 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56