Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 906711 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.25
Leto: 2004
Citat: BRODNIK, Andrej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, RUGELJ, Jože. TTC in ICT - Teacher training competencies in ICT. marec 2004. 12 str. http://www.upr.si/AII/2004/TTC_in_ICT_files/frame.htm. [COBISS.SI-ID 906711]


Tipologija: 2.25
COBISS ID 906711 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56