Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 909921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: BEŠO, Senad. Primerjava dimenzioniranja strešnega nosilca v armiranobetonski in prednapeti varianti : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Bešo], 2000. 93 str., [5] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 909921]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 909921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56