Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 910933 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1978
Citat: LAPAJNE, Janez. Transformacija nekih geofizičkih anomalija u geološku informaciju : istraživanje boksita u Istri : disertacija. Ljubljana: [J. Lapajne], 1978. 121 str., pril. 2-10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 910933]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 910933 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56