Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 913971 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 4.01 Urednik
Leto: 1986
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Zbornik 3. seminarja računalniško projektiranje (CAD) gradbenih konstrukcij. [Ljubljana: FAGG, VTOZD gradbeništvo in geodezija, 1986]. 233 str., ilustr.
Tipologija: 4.01 Urednik
COBISS ID 913971 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56