Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 919763 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2005
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej. Usposabljanje učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ann, Ser. hist. sociol., 2005, let. 15, št. 1, str. 163-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 919763]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 919763 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56