Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 927078 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, DOBROVOLJC, Andreja, HLEBEC, Valentina, KLEMENČIČ, Sonja, KNAFLIČ, Livija, MOČNIK, Rastko, NADRAG, Petra. Evalvacija socialnointegracijske vloge programa projektno učenje za mlajše odrasle : evalvacijska študija : zaključno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002. 187 str., [71] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 927078]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 927078 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56