Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 933473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter. Revizija načrta gradbenih konstrukcij, Temelj za rezervni transformator GT3 v NE Krško. Ljubljana: Inštitut FGG, d.o.o., 2000. [4] str. [COBISS.SI-ID 933473]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 933473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56