Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 933729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter. Poročilo o vplivih na okolje NE Krško, Zamenjava starih uparjalnikov - vpliv potresa. Ljubljana: Inštitut FGG, d.o.o., 2000. 5 str. [COBISS.SI-ID 933729]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 933729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56