Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 935265 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Iztok PERUŠ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Peter FAJFAR // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok. Influence of building asymmetry. V: MAZZOLANI, Federico M. (ur.). Moment resistant connections of steel frames in seismic areas : design and reliability. London; New York: E & FN Spon, 2000, str. 539-561, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 935265]
Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 935265 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56