Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9388589 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Peter Fajfar. V: OREŠNIK, Janez (ur.). Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob šestdesetletnici : biografski zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998, str. 165-166, portret. [COBISS.SI-ID 9388589]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 9388589 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56