Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9398567 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1995
Citat: CIZELJ, Leon, ALEKSIĆ, Uroš, DVORŠEK, Tomaž, GORTNAR, Oton, KOC, P., MAVKO, Borut, MIHELIČ, Aleš, MOLE, N., PETELIN, Stojan, SUŠNIK, Janez, ŠTOK, Boris, TISELJ, Iztok. Safety analysis of Krško NPP steam generator tubes damaged by outside diameter stress corrosion cracking at tube support plates, (IJS delovno poročilo, 7175). 1995. [COBISS.SI-ID 9398567]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 9398567 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56