Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 940129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
// 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: STANEK, Marjan, DAMJANIĆ, Frano, MALENŠEK, Martin. Statična analiza betonskega usedalnika za čiščenje odpadne vode. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 12. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 20. - 21. septembra 1990. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, [1990], str. 86-93, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku je prikazan primer uporabe računalniškega programa BET50 za nelinearno analizo prednapetih in armirano betonskih konstrukcij. Opisan je tudi računski model, s katerim je v tem programu upoštevano nastajanje, odpiranje in zapiranje razpok

The aplication of the finite element technique to the nonlinear analysis of a practical engineering problem is presented. Numerical model for the simulation of crackimg behaviour in concrete employed in the BET50 programme isbriefly descriebed
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 940129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56