Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 942689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1999
Citat: FISCHINGER, Matej. Učinkovitost predpisov o potresno varni gradnji : njihovo izvajanje in nadzor = Seismic codes : effectiveness, implementation, and responsibility. Ujma (Ljublj.), 1999, št. 13, str. 237-239, ilustr.
Povzetek: Spoznanja iz nedavnih potresov pri nas in v tujini nam omogočajo, da ponovno premislimo o vlogi in učinkovitosti predpisov za gradnjo potresno odpornih konstrukcij ter še zlasti o vprašanju odgovornosti pri njihovem izvajanju. Na podlagi teh izkušenj ugotavljamo, da sodobni predpisi učinkovito zaščitijo konstrukcije pred potresom, če jih le upoštevamo. Za to pa sta potrebni kontrola ter predvsem odgovornost graditeljav in lastnikov. Vprašanje odgovornosti je neposredno povezano z zavarovanjem tveganja. Ustrezna politika zavarovalnic bi zato lahko odločilno vplivala na dvig ravni potresno varne gradnje

On the basis of the experience gained during recent earthquakes, one can conclude that modern seismic codes are able to provide efficient protection ofstructures as long as they are appropriately applied in practice. Therefore, the main problem exists in the seismicdeficiency of structures designed prior to the development of modern codes, as well as in non-compliance with code provisions in designing of new structures. In view ofthe possible catastrophic consequences of a major earthquake, the authorities should not tolerate such practices and should strictly enforce appropriate technical regulations. Owners should be aware of possible damage, and be encouraged to insure their property and bear responsibility for not doing so. Designers and inspectors, as well as the local authorities, should be held responsible for their acts. This will in turn stimulate the insurance of projects. The relevant policies of insurance companies will then automatically regulate the appropriate level of seismic protection [COBISS.SI-ID 942689]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 942689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57