Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 94293 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1976
Citat: LAPAJNE, Janez. An Attempt of Quantitative Interpretation of Streaming Potentials = Poskus količinskega vrednotenja strujnih potencialov. Geologija. [Tiskana izd.], 1976, knj. 19, str. 287-290. [COBISS.SI-ID 94293]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 94293 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56