Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9514546 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 2002
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Tolmač karte potresne nevarnosti Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2002. [8] str. [COBISS.SI-ID 9514546]


Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 9514546 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56