Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 96097 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter. Analysis of earthquake resistant RC buildings : state-of-the-practice and trends. V: JÁVOR, T. (ur.). Behaviour of concrete structures : proceedings of the International Conference held by RILEM ... [etc.], Košice, Slovakia September, 5th-8th, 1995. Bratislava: Expertcentrum, 1995, str. 258-290, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 96097]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 96097 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56